SYSTEMUTVECKLING

Senior systemutvecklare som kan många språk.

Vi bygger olika IT-system, antingen som del i ett större projekt eller som ansvarig för en helhetslösning. Vi sitter hos kund eller på eget kontor.

Vi behärskar  många olika språk: Delphi, .Net, C#, Visual Basic, COM, ASP, ASP.NET, SQL Server, Oracel, My SQL, XML, HTML, Visual Source Safe, CVS, FinalBuilder.

Vi har bl.a. erfarenhet av produktionssystem, administrativa system och kopplingar mellan olika program.

Vi har samarbetat med bl.a: Trimble, Simutek, Svefa, emric och Ericsson.