Grafisk design

Den grafiska designen ser till att det som designas blir tydligt och väcker uppmärksamhet. Vi kan designa en annons, en logotyp, en broschyr, ett visitkort, en roll up och mycket mer.

Vi kan ta hand om helheten och skapa en grafisk profil med logotyp, färger och typsnitt.

Kommunikation

Ordet kommunikation innehåller mycket. Det kan innebära hur du uttrycker dig i en broschyr så att mottagaren förstår vad du vill berätta. Det kan vara en bild som ska säga det du vill säga. Det kan vara hur du formulerar dig i tal, och hur du får mottagaren att förstå hur bra du är på det du gör.

Vi kan föra en dialog där du får hjälp att formulera ditt budskap eller att språkgranska det som redan är formulerat.

Hemsida

Vill du ha hjälp med att redigera hemsidan? Vi behärskar bl.a WordPress, Joomla, EPI-Server och Dreamweaver.